Yazılım Lisans Hakları

Koşullar

Samport ile yapacağınız iş sözleşmesinin, satın alma anlaşmanın sizin için bu şartlarda bağlayıcı olduğunu kabul etmiş olursunuz.

  • Yazılım/uygulama ve bu anlaşmaya (“Yazılım”) eşlik eden belgeler, yalnızca bu Anlaşmanın şartları ve koşullarına uygun olarak hazırlanmıştır. Anlaşma "Kaynak Kod", "Açık Kaynak Kod" hakkının Samport lehine saklı tutar.
  • Yazılım/uygulama ve bu anlaşmaya (“Yazılım”) eşlik eden belgeler, yalnızca bu Anlaşmanın şartları ve koşullarına uygun olarak kullanılmak üzere lisanslanmıştır. Samport ve lisans sağlayıcıları Yazılım’ın mülkiyetini ellerinde tutmakta olup, Samport’in açıkça size vermediği tüm hakları saklıdır. Bu anlaşmanın hükümleri Samport tarafından sağlanan ve orijinal Yazılım’ın yerini alan ve/veya bunu destekleyen her türlü yazılım güncellemesi için amir hüküm niteliğinde olmakla birlikte, ayrı bir lisansla gelen güncellemelerde, o güncellemeye ait lisansın hükümleri geçerlidir.
  • Samport ile Kullanıcı arasında düzenlenen bu sözleşme Samport programlarını sadece kullanma hakkı veren bir Lisans Sözleşmesidir. Bu sözleşme, Samport 'ın programlar üzerindeki fikri mülkiyet hakkını asla kaldırmaz, daraltmaz, sınırlamaz, hiçbir şekilde tasarruf hakkını etkilemez. O nedenle, Samport programları izinsiz satılamaz, kopyalanamaz, başkasına devredilemez, adi veya ticari şekilde kiralanamaz, yedekleme amacı dışında izinsiz çoğaltılamaz, elektronik veya optik olarak transfer edilemez, kaynak kod haline dönüştürülemez, programlardan esinlenerek başka programlar yapılamaz. Buna rağmen çoğaltılan, transfer edilen, kaynak haline dönüştürülen "esinlenme ile yapılan" tüm programlar zabıt ve imha ettirilir. Failler hakkında cezai ve hukuki işlemler başlatılır.
  • Bu sözleşme, Programlarının, faturada yazılı adres dışında kullanılması, yeni bir sözleşmenin düzenlenmesini zorunlu kılar. Sözleşmenin yapılmaması halinde kullanıcı; paket programlara ait lisans sözleşmesinin geçerliliğini kaybeder. Program kopya konumundaymış gibi işleme tabii tutulur.